TRES MİMARLIK

Nüzhet ALBAYRAK, Mimar & Kurucu Ortak

1998 yılında Mimar Nüzhet Albayrak tarafından kurulan Tres Mimarlık tarafından gerçekleştirilen projeler, tamamen araştırmaya dayalı bir süreç sonucunda şekillendirilmiş, mimari çözümler, yeni yapı teknolojilerinin ve yeni yasam biçimlerinin beraberinde getirdiği biçimsel ve islevsel anlayışla yapım ekonomisini gözardı etmeden ele alınmıştır.


Tres Mimarlık’ın öncelikleri çevreye duyarlı, biçimsel, işlevsel ve ekonomik olarak verimli tasarımlar ortaya koymaktır. Yapının ya da tasarım nesnesinin biçim ve ifade olarak zamansız olmasını hedefler. Karar verme sürecinde tasarımın kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını ve yeterinde iyi olup olmadığını sorgular. Bu tip yaklaşımlar da tasarımları aşırı cüretkar olmaktan alıkoyar.